U Istаnbulu оdržаnа rаdiоnicа nа tеmu јаčаnjа priprеmljеnоsti nа pаndеmiје rеspirаtоrnih bоlеsti nаkоn COVID-19


U Istanbulu je u organizaciji Svjetske zdravstvene organizacije, u periodu od 14. do 16. juna 2023. godine održana radionica na temu jačanja pripremljenosti na pandemije respiratornih bolesti nakon COVID-19. Ispred Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske učestvovale su doktorke Jela Aćimović, Nina Rodić Vukmir i Jelena Đaković Dević, spec. epidemiologije.


Cilj radionice bila je razmjena iskustava i naučenih lekcija tokom COVID-19 pandemije. Takođe,  sagledavanje načina na koji druge zemlje pristupaju planiranju spremnosti za pandemije nakon utvrđenih prioriteta tokom COVID-19 pandemije te upoznavanje sa najnovijim smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije o ključnim elementima i kapacitetima neophodnim za pripremljenost na pandemije respiratornih bolesti. Radionica je okupila stručnjake uključene u pripremljenost na pandemije respiratornih patogena iz zemalja Zapadnog Balkana i Moldavije.

 

Radionica je bila prilika da se diskutuje o naučenim lekcijama tokom COVID-19 pandemije te da se identifikuju dalji pravci u nadzoru nad respiratornim patogenima te ključni kapaciteti i oblasti neophodni za pripremljenost na pandemije respiratornih bolesti u budućnosti.

 
Broj otvaranja: 1138
Datum objave: 21.06.2023.