Свјетски дан борбе против дијабетеса, 14. новембар


Свјетски дан борбе против дијабетеса обиљержава се сваке године 14. новембра. Обиљежавање овог датума увеле су Међународна дијабетичка федерација IDF(International Diabetes Federation) и Свјетска здравствена организација WHO(World Health Organization) како би указале на пораст обољелих од дијабетеса широм свијета.

Тема овогодишњег обиљежавања свјетског дана дијабетеса је "Жене и дијабетес".Свјетска кампања Свјетског дана за дијабетес 2017 прмовисаће важност равноправног приступа свим женама које су ризику или живе с дијабетесом на есенцијалне лијекове и технологије дијабетеса, едукацију и информације потребне за постизање оптималних исхода дијабетеса и јачање њихове способности како би се спријечио дијабетес типа 2.

Тренутно има више од 199 милиона жена које живе с дијабетесом, а предвиђа се повећање до 313 милиона до 2040. године. Родне улоге и динамика живота утичу на рањивост на дијабетес, као и на приступ здравственим услугама и понашање које тражи здравље за жене те повећавају дијабетес код жена.

Дијабетес је девети водећи узрок смрти жена глобално, узрокујући 2,1 милиона смрти сваке године. Као резултат социоекономских услова, дјевојке и жене с дијабетесом имају економске баријере у приступу превенцији дијабетеса, раном откривању, дијагнози, лијечењу и њези, посебно у земљама у развоју. Социоекономске неједнакости међу женама су главни доприносе ризику од дијабетеса, укључујући лошу исхрану и физичку неактивност, потрошњу духана и штетну употребу алкохола.

Двије од пет жена с дијабетесом су репродуктивне доби, које чине преко 60 милина жена широм свијета. Жене с дијабетесом имају више потешкоћа у развоју и могу имати негативан утицај у трудноћи. Без планирања, дијабетес типа 1 и типа 2 може резултирати знатно већим ризиком од смртности мајки и дјетета и морбидитета.

Један од седам порода прати гестацијски дијабетес, што представља тешку и занемарену пријетња здрављу мајке и дјетета. Многе жене с ГДМ-ом имају компликације повезане с трудноћом, укључујући високи крвни тлак, бебе рођене са повећаном тјелсном тежином. Значајан број жена с ГДМ-ом такођер наставља развијати дијабетес типа 2 што резултира даљњим компликацијама што утиче на трошкове здравствене заштите.

Стигматизација и дискриминација с којима се суочавају особе с дијабетесом посебно су изражене код дјевојчица и жена које имају двоструко оптерећење дискриминације због здравственог стања и неједнакости у и мушкој доминацији. Те неједнакости могу обесхрабрити дјевојке и жене за откривање/постављање дијагнозе и лијечење, спречавајући им да постигну боље здравствене исходе.

Дијабетес мелитус је стање хроничне хипергликемије које је настало удруженим дјеловањем генских и многобројних фактора средине. Настаје због апсолутног или релативног недостатка инзулина као и неадекватног дејства инсулина, а манифестује се карактеристичном клиничком сликом са прогресивним развојем компликација кроз процесе атеросклерозе и микроангиопатије.

Дијабетес се због свог социјално-медицинског значаја назива болешћу цивилизације са изразитим епидемијским и/или пандемијским потенцијалом, као једно од најчешћих хроничних незаразних обољења и представља велики јавно здравствени проблем.

Анализе су показале да је дијабетес водећи узрок сљепила, терминалне бубрежне инсуфицијенције и нетрауматске ампутације екстремитета, као и преране радне неспособности код радно активног становништва, односно сматра се да је дијабетес један од водећих узрока инвалидитета и морталитета у свијету. Доказано је да повећава ризик од кардиоваскуларних и цереброваскуларних обољења за 2-7 пута,  а због специфичног лијечења, хроничног тока, компликација и инвалидитета, дијабетес има значајно учешће у укупним трошковима здравствене заштите.

Дијабетес у Републици Српској

Дијабетес мелитус у Републици Српској се пријављује у складу са Правилником о обрасцу популационог и клиничког регистра, начину вођења, обрасцу пријава и поступку пријављивања дијабетес мелитус.

На основу достављених пријава укупан број пријављених од дијабетес мелитуса до 31.12.2016. год. jе 56.016, а највећи број пријављених је и даље у региону Добој, затим слиједе Бањалука, Зворник, Источно Сарајево, Требиње, и Фоча.

Анализом података о типу дијабетеса, од укупног броја пријављених, 14.035 (25%) је тип 1 а 41.981 (75%) је тип 2, с тим да тај постотак није у складу са реалним односом оболијевања од ове болести, јер на дијабетес тип 1 уобичајено отпада око 10 до 15 % од укупног броја обољелих. Овај податак указује на боље пријављивање дијебетеса типа 1.

Анализом података према узрасту уочава се да број обољелих се лагано повећава од  рођења до четврте деценије, док у петој деценији долази до наглог пораста обољелих, а највећи број обољелих се региструје у седмој деценији живота.

Према добијеним подацима (који нису потпуни), стопа преваленце дијабетеса у Републици Српској је 4 %. што не одговара стварном стању распрострањености ове болести. У односу на окружење и тренд кретања ове болести, процјењује се  да се превеленца креће 6 до 8%.

У 2016. години у Републици Српској пријављено је укупно 1273 нових случајева обољелих од дијабетеса мелитуса (новооткривени), и то 154 инзулин зависних (тип 1), 1119 инзулин независних (тип 2). Од укупног броја новообољелих, 664 су особе мушког а 609 су особе женског пола. Регионала дистрибуција нових случајева обољелих од дијабетес мелитуса, према типу и полној структури у 2016. год. приказана је на табели 1.

 

Табела 1. Број новообољелих од дијабетеса у 2016. год. са регионалналном

                                 дистрибуцијом у односу  на тип и полну структуру

Редни број

Регион

Укупно

Тип - шифра

Пол

Тип 1

Тип 2

М

Ž

1.

Бања Лука

433

64

369

237

196

2.

Добој

258

15

243

125

133

3.

Зворник

309

32

277

158

151

4.

Фоча

73

6

67

40

33

5.

Требиње

66

5

61

35

31

6.

И. Сарајево

134

32

102

69

65

                    Укупно

1.273

154

1.119

664

609

 

Припремила: др Љубица Јандрић, спец. епидемиолог 
Број отварања: 6030
Датум објаве: 13.11.2017.