Посебна Одлука о покретању поступка набавкe-израда пројектног рјешења за лица са умањеним тјелесним способностима


Посебна Одлука о покретању  поступка набавкe-израда пројектног рјешења за лица са умањеним тјелесним способностима
Број отварања: 2186
Датум објаве: 05.04.2023.