Оdlukа о izuzеću оd primјеnе Zаkоnа о јаvnim nаbаvkаmа BiH


Оdlukа о izuzеću оd primјеnе Zаkоnа о јаvnim nаbаvkаmа BiH
Broj otvaranja: 2653
Datum objave: 13.12.2022.