Извјештај о надзору над инфлуенцом у РС, 17. недјеља


У 17. недјељи 2017. године домови здравља Републике Српске су пријавили 690 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) регистровано 232. Од почетка сезоне, тачније од 40. недјеље претходне године укупно је регистровано 51.763 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) пријављено 19.129, a највећи број је у узрасној групи предшколске и школске дјеце. Највишу стопу инциденце ILI инфекција, имају регије Бања Лука, Добој и Источно Сарајево, док је најмања  регистрована у регији Фоча.


У болницама у Републици Српској у овој седмици није пријављен је ниједан случај тешке акутне респираторне инфекције (SARI), а од почетка сезоне у Републици Српској пријављен је укупно 31 случај обољелих. Највећи број досад обољелих од ове врсте инфекција који су били хоспитализовани због теже клиничке слике је узраста предшколске дјеце и најстарије популације преко 65 година, који и представљају најосјетљивију популацију за ову врсту инфекција.

У протеклој седмици није тестиран ни један узорак ILI инфекција на вирусе инфлуенце. Од досад тестираних узорака од обољелих од ILI и SARI инфекција у Републици Српској, негативно је било 29 узорка (72%), док је позитивно било 11 случајева (28%). Од свих позитивних узорака, обољења сличних грипи (ILI) је било 9, од којих је 8 било позитивно на вирус инфлуенце A(H3), а један на вирус инфлуенце Б. Од почетка сезоне позитивна су била 2 SARI случаја, од којих је 1 позитиван на инфлуенцу Б, а други на инфлуенцу A(H3).

Тренд кретања АRI и ILI инфекција у односу на претходну недјељу је имао тенденцију опадања, а SARI инфекције нису регистроване ни у протеклој недјељи.

Сезона инфлуенце у Европи је ове године почела раније него иначе, скоро 4 седмице прије него претходних сезона. Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести (ECDC) и Свјетска здравствена организација (СЗО), активност инфлуенце и даље има тренд  опадања. У свим земљама интензитет активности је на ниском нивоу. Од свих узетих узорака у Европи, у овој седмици 9,7% их је било позитивно на вирусе инфлуенце. Од почетка сезоне (40 недјеља 2016) до 10 недјеље 2017 код 90% позитивних узорака био је предоминантан  вирус A, а од тога 99% је А(H3N2). Од 10 недјеље предоминантан је тип Б у односу на тип А, тако да је у протеклој недјељи однос био 39:2 у корист типа Б.

Без обзира што су респираторне инфекције са ниским интензитетом јављања, због нестабилних временских прилика (осцилације температура), у циљу заштите од настанка и ширења, неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора гдје становништво борави. Поред редовног прања руку, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, веома је важно често провјетравање просторија. И даље, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (старачки домови, њега лица са посебним потребама и сл.).

 

Припремила: мр сц. мед. др Љубица Јандрић, специјалиста епидемиолог
Број отварања: 5985
Датум објаве: 12.05.2017.