Посебна Одлука о покретању поступка набавке, обавезно осигурање од ауто одговорности


Посебна Одлука о покретању поступка набавке, обавезно осигурање од ауто одговорности
Број отварања: 3269
Датум објаве: 26.05.2022.