У Мадриду се одржава састанак не тему „Боља обука за безбједнију храну“


„Боља обука за безбједнију храну“ назив је  обуке о превенцији и контроли антимикробне отпорности у контексту укупног приступа „једног здравља“ превенцији и контроли инфекција и смањење антимикробне отпорности које се одржава у Мадриду у Шпанији.

Боља обука за безбеднију храну (BTSF) је иницијатива Комисије чији је циљ организовање стратегије у областима закона о храни, закона о храни за животиње, здравља животиња као и правила о здрављу биљака.


Општи циљ BTSF -а је да обезбиједи и одржи висок ниво заштите потрошача, унапређујући трговину безбедном храном и обезбеђујући фер трговину са трећим земљама, а посебно са земљама у развоју. Ови циљеви се постижу обуком особља надлежних органа, чиме се доприноси високом нивоу стручности и компетентности.

Обука је намијењена особљу надлежних органа држава чланица које је укључено у службене контролне активности тако да буду у току са свим аспектима права Заједнице у горепоменутим областима те да обезбиједи да се контроле спроводе уједначеније, објективније и на адекватан начин у свим државама чланицама.

Такође, је неопходно да треће земље, а посебно земље у развоју, буду упознате са затјевима ЕУ када је увоз у питању, а тамо где су ти захтјеви испуњени, да се обезбиједи подршка ЕУ.

Програм предвиђа организовање формалних презентација, дневне дискусије, рад у групама и студије случаја. Општи садржаји прилагођени специфичностима и особеностима превенције и контроле антимикробне резистенција (AMR) укључени су у комплетан тродневни курс обуке.

Састанку у име Институита присуствује доц. др Весна Рудић Грујић, начелник Службе за хигијену која је представила тренутно стање у Републици Српској и ФБиХ по питањуа антимикробне резистенције у контексту приступа „Једно здравље за све“, укључујући законски оквир, начин мониторинга АМР, примјере добре праксе и планова за даље активности.
Број отварања: 3110
Датум објаве: 26.05.2022.