Извјештај о надзору над инфлуенцом у РС, 12. недјеља


У 12. недјељи 2017. године домови здравља Републике Српске су пријавили 1.505 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) регистровано 532. Од почетка сезоне, тачније од 40. недјеље претходне године укупно је регистровано 46.956 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) пријављено 17.740. Обољелих од ILI инфекција највише је у узрасној групи предшколске и школске дјеце. Највишу инциденцију ILI инфекција имају регије Бања Лука, Добој и Источно Сарајево, док је најмања регистрована у регији Фоча.


У болницама у Републици Српској у овој седмици није пријављен је ниједан случај тешке акутне респираторне инфекције (SARI). Од почетка сезоне у Републици Српској пријављено укупно 31 SARI случај. Највећи број досад обољелих од ове врсте инфекција који су били хоспитализовани због теже клиничке слике је узраста предшколске дјеце и најстарије популације преко 65 година, који и представљају најосјетљивију популацију за ову врсту инфекција.

У протеклој седмици тестирана су два случаја ILI инфекција на вирусе инфлуенце, један је био позитиван на вирус инфлуенце Б, док је други био негативан. Од досад тестираних узорака од обољелих од ILI и SARI инфекција у Републици Српској, негативно је било 27 узорка (71%), док је позитивно било 11 случајева (29%). Од свих позитивних узорака, обољења сличних грипи (ILI) је било 9, од којих је 8 било позитивно на вирус инфлуенце A(H3), а један на вирус инфлуенце Б. Од почетка сезоне позитивна су била 2 SARI случаја, од којих је 1 позитиван на инфлуенцу Б, а други на инфлуенцу A(H3).

Тренд кретања све три врсте инфекција у односу на претходне недјеље није значајно промијењен и има даљу тенденцију опадања са повременим осцилирањем.

Сезона инфлуенце у Европи је ове године почела раније него иначе, скоро 4 седмице прије него претходних сезона. Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести (ECDC) и Свјетска здравствена организација (СЗО), активност инфлуенце је и даље у опадању. Средњи интензитет регистрован је само у Грчкој, док је у свим осталим земљама интензитет активности је на ниском нивоу. Од свих узетих узорака у Европи, у овој седмици 17% их је било позитивно на вирусе инфлуенце. Од почетка сезоне код 94% позитивних узорака је утврђен вирус A, а од тога 99% је А(H3N2). Ово је прва седмица у овој сезони гдје је број позитивних узорака на инфлуенцу Б већи у односу на остале сојеве.

Велика предност у овој сезони је била та што су вируси A(H1N1)pdm09 као и A(H3N2) били садржани у вакцини против грипе, а сојеви који циркулишу у сјеверној хемисфери по досадашњој генетској карактеризацији управо одговарају сојевима садржаним у вакцини.

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (старачки домови, њега лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим.

 

Извјештај припремила: мр сц. мед. др Нина Родић Вукмир, специјалиста епидемиолог

 
Број отварања: 3386
Датум објаве: 29.03.2017.