U оkviru prојеktа ERI-HEALTH оdržаnе еdukаciје zа еpidеmiоlоgе, sаоpštеnjе zа јаvnоst


Sаоpštеnjе zа јаvnоst о оdržаnim rаdiоnicаmа zа еpidеmiоlоgе mоžеtе prоčitаti оvdје.


 
Hits: 3100
Date: 26.04.2022.