Мед, квалитет и контрола меда


Лабораторије Института за јавно здравство Републике Српске овлаштене су лабораторије да врше контролу квалитета, здравствене исправности меда и утврђивање евентуалног фалсификовања меда. Испитивања меда и других производа од пчела врши се у циљу обезбјеђења за здравље сигурног производа, спречавање стављања на тржиште фалсификованих производа и коначно подизање квалитета и безбједности производа, што је основни предуслов за отварање пута “цвјетном злату” у земље региона и даље.Лабораторије Института су акредитоване према највишем стандарду BAS EN ISO 17025, у оквиру којег су акредитоване методе за анализу меда. Компетентност у области испитивања меда и производа од меда је потврђена у међулабораторијским упоредним испитивањима у окружењу и у Европи.
 
Мед је производ који се релативно лако фалсификује, а фалсификација може бити тако вјешта да је и најискуснији стручњаци тешко откривају. Као основни показатељи евентуалног фалсификовања меда који се врше у оквиру провјере квалитета меда су утврђивање органолептичких параметара, садржај ХМФ-а и активност дијастазе. Квалитет меда је особина производа условљена основним саставом, додатим материјама, технолошким поступцима, паковањем меда, његовим чувањем и складиштењем. Квалитет меда може да се погорша због неправилних технолошких процеса његовог добијања, прераде и чувања (загријавања на високој температури, чување у непогодним условима, загађеност, итд.). Провјера квалитета меда обавља се у складу са прописима којима су дефинисане специфичне и граничне вриједности физичко-хемијских, биолошких, органолептичких и микроскопских параметара.
 
Институт за јавно здравство Републике Српске Бања Лука је 2011. године био носилац пројекта под називом „Унапређење производње и промета меда у Републици Српској контролом квалитета и здравствене исправности“. У оквиру овог пројекта су анализирана 143 узорка меда са подручја осам пчеларских регија – Херцеговачке, Горњедринске, Романијске, Бирчанске, Семберско-Мајевичке, Добојске, Крајишке и Поткозарске. Контрола квалитета обухватила је све достављене узорке меда и оцијењени су према Правилнику о меду и другим пчелињим производима („Службени гласник БиХ“ бр. 37/09 и 25/11).
 

Уколико желите да провјерите квалитет меда који производите или набављате можете нам се обратити, а наше стручне колеге ће вам дати све неопходне информације.
 
ЧИЊЕНИЦЕ: На подручју Републике Српске се производи велики број врста меда захваљујући веома богатом биодиверзитету медоносног и љековитог биља, који је резултат веома повољног географског положаја, климе и различитих геолошких услова. Цијени се да на нашем подручју расте више од 700 врста љековитог и ароматичног биља.
По хемијском саставу мед представља сложену смјесу више од 70 различитих компонената. Неке од њих воде поријекло од медоносне биљке, неке у мед додају пчеле, а неке настају током зрења меда у саћу.  Мед просјечно садржи око 17,1% воде, а готово 99,0% укупне суве материје чине  угљени  хидрати. Остали дио суве материје чине: протеини (укључујући ензиме), минералне материје, витамини, органске киселине, фенолни спојеви, материје које дају арому и разни деривати хлорофила, флавоноиди и др. Иако је садржај ових материја мали (мање од 1%) оне су веома одговорне како за органолептичке тако и за нутритивне особине меда.
Број отварања: 3767
Датум објаве: 20.04.2022.