Best-ReMaP - joint action, пројекат


Пројекат заједничке акције за валидацију и имплементацију најбољих пракси у области исхране - “Best-ReMaP - joint action” је иницијатива коју преко Трећег здравственог програма ЕУ, проводи двадесет држава унутар и изван ЕУ, међу којима је и Босна и Херцеговина.  У име Републике Српске пројекат проводи ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске.


Главни фокус овог Пројекта је прилагођавање, умножавање и провођење ефикасних здравствених интервенција, заснованих на праксама које доказано дјелују у подручјима реформулисања хране, смањења рекламирања нездраве хране дјеци и јавној набавци здраве хране у јавном окружењу, доприносећи тако повећаној понуди здравијих опција прерађене хране (смањењем соли, шећера и масти из прерађене хране) доступних на тржиштима ЕУ и изван ње.

Кроз период од три године, овај Пројекат требало би да имплементира три најбоље праксе, које су у транспарентном процесу одабрале Управљачка група за промоцију и превенцију (SGPP) и Висока група за прехрану и физичку активност (HLG-N & PA).

Циљ заједничке акције је пружити уједначен приступ ЕУ смањењу нездравог (дигиталног) маркетинга хране дјеци и адолесцентима и користити већ развијене алате за усклађено праћење (дигиталног) маркетинга.

Пилот “Каталог хране” тестираће се у поступку јавне набавке како би се допринијело већој квалитети јеловника, осигуравајући транспарентност и квалитет набављене хране у јавним институцијама.

Спровођење овог истраживања у Босни и Херцеговини обавиће Институт за јавно здравство Републике Српске и Завод за јавно здравство Федерације БиХ.

Пројекат Best-ReMaP састоји се од 7 пакета – управљање активносима Пројекта, дисеминација резултата пројекта и комуникација, евалуација активности, одрживост и инреграција активности у националне политике, праћење и реформулација прехрамбених производа, смањење маркетинга нездраве хране дјеци и јавне набавке хране.

До сада је одржано неколико едукације у вези са праћењем и реформулација прехрамбених производа и јавних набавки хране, а с циљем дефинисања тренутног стања у овој области и како би сви учесници се упознали са примјерима добре праксе и рјешењима у овој области других земаља. Такође, смањење маркетинга нездраве хране дјеци била је једна од тема одржаних радионица. Обављен је и тренинг особља те прикупљени и  унесени подаци из прехрамбених трговачких центара.

Провођење овог пројекта требало би да придонесе бољим здравственим исходима за дјецу/адолесценате посматрано  из краткорочне, средњорочне и дугорочне перспективе (превенција хроничних болести , превенција гојазнсоти и  промјена обесогеног окружења). Побољшањем избора хране за дјецу, дугорочно, циљ је повећати број година здравог живота.
Број отварања: 1444
Датум објаве: 15.04.2022.