Тренинг о менталном здрављу и резилијентности за здравствене професионалце


Почетком марта одржана је интерна едукација радника Института под називом „Стрес, траума и резилијентност - технике које се увијек могу користити“. Циљ тренинга је допринос изградњи боље личне и системске отпорности здравствених радника, повезано са одговором на COVID-19, али и на друге сличне хитне ситуације.


Едукацију је организовала Служба за социјалну медицину Институа, а тренери су биле др Дијана Штркић и психолози Јелена Нишкановић, Јелена Мијатовић и Бојана Вујић које су претходно прошле Тренинг за тренере (Тот) у оквиру пројекта Здравствене мреже југоисточне Европе (SEEHN -The South-eastern Europe Health Network) под називом „Ментално здравље и резилијентност – тренинг за здравствене раднике као одговор на COVID-19 у региону Југоисточне Европе“.

Изворни тренинг под називом “Лијечење, едукација, резилијентност и могућности за здравствене професионалце на првој линији одбране у Њујорку (HE-RО-NY)“ је настао прилагођавањем војне експертизе у питањима трауме, стреса, резилијентности и унапређења менталног здравља медицинским радницима, а у циљу подршке њиховом менталном здрављу и добробити у пандемији COVID-а 19.

У првом кругу едукације презентован је први од укупно пет модула, а обухваћено је 59 радника наше установе. Поред разумијевања основних механизама стреса, резилијентности и бурноут синдрома, радници су имали прилику да се упознају са практичнима вјештинама ношења са стресом, као што су технике релаксације. У наредном периоду ће се размотрити могућности за организовање додатних едукација за заинтересоване раднике.

Припремила: др Дијана Шркић, начелник Служба за сопцијалну медицину
Број отварања: 2858
Датум објаве: 23.03.2022.