Извјештај о надзору над инфлуенцом у РС, 10. недјеља


У 10. недјељи 2017. године домови здравља Републике Српске су пријавили 1.849 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) регистровано 657. Од почетка сезоне, тачније од 40. недјеље претходне године укупно је регистровано 43.832 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) пријављено 16.742. Обољелих од ILI инфекција највише је у узрасној групи предшколске и школске дјеце. Највишу инциденцију ILI инфекција имају регије Бања Лука, Добој и Источно Сарајево, док је најмања регистрована у регији Фоча.


У болницама у Републици Српској у овој седмици пријављен је 1 случај тешке акутне респираторне инфекције (SARI) и то у УКЦ РС. Од почетка сезоне у Републици Српској пријављено укупно 31 SARI случајева. Највећи број досад обољелих од ове врсте инфекција који су били хоспитализовани због теже клиничке слике је узраста предшколске дјеце и најстарије популације преко 65 година, који и представљају најосјетљивију популацију за ову врсту инфекција.

У протеклој седмици тестиран је један случај ILI инфекција и један SARI случај, а оба су била негативна на вирусе инфлуенце. Од досад тестираних узорака од обољелих од ILI и SARI инфекција у Републици Српској, негативно је било 24 узорка (71%), док је позитивно било 10 случаја (29%). Од свих позитивних узорака, обољења сличних грипи (ILI) је било 8 и сви су били позитивни на вирус инфлуенце A(H3), док су досад позитивна била 2 SARI случаја, од којих је 1 позитиван на инфлуенцу Б, а други на инфлуенцу A(H3).

Тренд кретања све три врсте инфекција у односу на претходне недјеље није значајно промијењен и има даљу тенденцију осцилирања или постепеног опадања.

Сезона инфлуенце у Европи је ове године почела раније него иначе, скоро 4 седмице прије него претходних сезона. Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести (ECDC) и Свјетска здравствена организација (СЗО) активност инфлуенце је још увијек значајна, мада је регистровано њено опадање у већем дијелу Европе. Средњи интензитет регистрован у Њемачкој, Шведској, Великој Британији, Мађарској, Хрватској, Словенији итд. Од свих узетих узорака у Европи, у овој седмици 33% их је било позитивно на вирусе инфлуенце. Од почетка сезоне код 94% позитивних узорака је утврђен вирус A, а од тога 99% је А(H3N2). Иако је већина узорака позитивна на овај вирус инфлуенце, регистрован је и уобичајен пораст броја позитивних узорака на инфлуенцу Б у другој половини сезоне, тај пораст је ипак незнатан и засад нема епидемиолошки значај.

Велика предност је што су и ове године A(H1N1)pdm09 као и A(H3N2) садржани у вакцини против грипе, а сојеви који тренутно циркулишу у сјеверној хемисфери по досадашњој генетској карактеризацији управо одговарају сојевима садржаним у вакцини.

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (старачки домови, њега лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим.

 

Извјештај припремила: мр сц. мед. др Нина Родић Вукмир, специјалиста епидемиолог
Број отварања: 4856
Датум објаве: 17.03.2017.