Посебна Одлука о покретању поступка набавке робе "Системи за праћење и мјерење температуре расхладних уређаја и уређаја за одржавање температурног режима у систему хладног ланца за потребе ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске"


Посебна Одлука о покретању поступка набавке робе "Системи за праћење и мјерење температуре расхладних уређаја и уређаја за одржавање температурног режима у систему хладног ланца за потребе ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске"
Број отварања: 3674
Датум објаве: 18.03.2022.