Посебна Одлука о покретању поступка набавке услуге "Еталонирања и калибрације мјерене опреме ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске и Регионалних центара"


Посебна Одлука о покретању поступка набавке услуге "Еталонирања и калибрације мјерене опреме ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске и Регионалних центара"
Број отварања: 2967
Датум објаве: 18.03.2022.