Регионални центар Зворник


Регионални центар Зворник је специјализована здравствена установа за унапређење здравља и превенцију болести. Центар прати и проучава здравствено стање становништва, епидемиолошку ситуацију и хигијенске прилике, те обавља и друге послове у складу са прописима из области јавног здравља. Формиран је 1996. године на подручју Зворника, у просторијама Дома здравља Зворник.
Подручје дјеловања Центра је Бирач – Бијељина регија са градовима Зворник и Бијељина и општинама Братунац, Власеница, Угљевик, Милићи, Лопаре, Сребреница, Шековићи и Осмаци.

Регионални центар Зворник запошљава 28 радника и има следећу организациону структуру:

 • Одјељење за хигијену
 • Одјељење за епидемиологију
 • Одјељење за социјалну медицину
 • Служба за микробиолошке и хигијенске анализе
 • Одјељење за заједничке послове

Неке од активности Центра су:

 • Контрола здравствене исправности воде за пиће, природних минералних, изворских, стоних, флашираних минералних и изворских вода;
 • Контрола хигијенске исправности базенске воде
 • Контрола квалитета и здравствене исправности намирница;
 • Контрола квалитетеа и здравствене исправности намирница из увоза;
 • Контрола здравствене исправности предмета опште употребе;
 • Контрола микробиолошке чистоће;
 • Санитарно – хигијенски надзор над објектима за производњу, прераду, складиштење и промет намирница;
 • Здравствени надзор у складу са регулативом;
 • Провођење едукације из области хигијенског минимума (општег или проширеног типа зависно од захтева);
 • Требовање, складиштење и дистрибуција вакцина;
 • Прикупљање и анализирање података о кретању заразних болести;
 • Анализа здравствених ризика;
 • Активан рад на промоција здравља и превенцији масовних незаразних болести.

Регионални центар Зворник је акредитована установа која:

 1. Испуњава захтеве стандарда БАС ЕН ИСО 9001:2015.
 2. Испуњава захтеве стандарда БАС ЕН ИСО/ИЕЦ 17025:2018 у погледу оспособљености за обављање узорковања воде, мерење параметара на терену (пХ вредност, температура, слободни/укупни хлор), узорковање за одређивање микробиолошке чистоће, микробиолошких испитивања (вода, намирница).

У оквиру Центра се планира отварање још једног сегмента превенције односно Саветовалишта за правилну исхрану. Циљ саветовалишта је превенција стварања лоших навика у исхрани, корекција исхране усклађена са најновијим препорукама, те смањење гојазности као модерне болести XXИ века.

 

Радно вријеме: понедељак – петак од 7:00 до 15:00

Адреса: Патријарха Павла 44

Контакт телефони:

Руководилац центра 056 232 127

Технички секретар 056 232 126 (тел/фаx)

Одељење за хигијену 056 232 128

Одељење за епидемиологију 056 232 129
Број отварања: 48021
Датум објаве: 18.12.2019.