Посебна Одлука о покретању поступка набавке услуга сређивање, архивирање и уништавања документарне грађе у физичком облику


Посебна Одлука о покретању поступка набавке услуга сређивање, архивирање и уништавања документарне грађе у физичком облику
Број отварања: 2612
Датум објаве: 07.03.2022.