Посебна одлука о покретању поступка набавке услуге стручног усавршавања запослених у 2022. години


Посебна одлука о покретању поступка набавке услуге стручног усавршавања запослених у 2022. години
Број отварања: 5125
Датум објаве: 31.01.2022.