Посебна одлука о покретању поступка набавке хотелске и угоститељске услуге у 2022. години


Посебна одлука о покретању поступка набавке хотелске и угоститељске услуге у 2022. години
Број отварања: 9334
Датум објаве: 31.01.2022.