Одлука о покретању поступка набавке услуга хотелске и угоститељске услуге у 2022. години


Одлука о покретању поступка набавке услуга хотелске и угоститељске услуге у 2022. години




Број отварања: 3533
Датум објаве: 31.01.2022.