Регионални центар Фоча


Регионални центар Фоча је организациона јединица ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске. У оквиру Института дјелује од 1994.године. До тада је био самостална институција која је 1983. године иступила из Регионалног медицинског центра Фоча, у оквиру кога је до тада дјеловала.
Регионални центар је смјештен на двије локације, у улицама Његошева 15 и Светосавска бб.

 Центар запошљава седам радника од који је једног љекара специјалисту микробиологије са паразитологијом И један инжињера пољопривреде.

 У оквиру Центра дјелују:

  • Одјељења за заједничке послове,
  • Одјељење за епидемиологију,
  • Одјељење за хигијену са здравственом екологијом,
  • Одјељење за социјалну медицину са организацијом и економиком у здравству,
  • Служба за микробиолошке и хигијенске анализе са лабораторијама за санитарну хемију и микробиологију.

 

Сва одјељења постоје од формирања Центра, осим микробиологије која је са радом почела 01.07.2006. године.

Својом дјелатношћу Центар покрива територију регије Фоча која обухвата шест општина: Фоча, Ново Горажде, Чајниче Вишеград, Рудо и Калиновик.

Послови који су у надлежности Центра предвиђени су Статутом Института.

Одјељење за епидемиологију врши надзор над заразним болестима. Дистрибуира вакцине за здравствене установе регије Фоча. Спроводи имунизацију по епидемиолошким индикацијама (вакцинација против сезонске грипе,…) Врши стручни надзор над обављањем ДДД послова (дератизација, дезинсекција дезинфекција) као обавезним превентивне мјерама за спречавањеи сузбијање заразних болести у општинама регије Фоча. За лица и пословне субјекте на производњи и промету хране, и другим пословима на којима постоји ризик од оболијевања и преноса заразних болести, организује посебну едукацију (курс хигијенског минимума).

Одјељење за хигијену са здравственом екологијом обавља послове узорковања и израђује стручна мишљења о спроведеним анализима у санитарној хемији и микробиологији.

Одјељење за микробиологију у складу са законским прописима врши микробиолошке прегледе воде, намирница и предмета опште употребе, контролу микробиолошке чистоће радних површина и руку запослених, биолошку контролу суве и влажне стерилизације, као и испитивање хуманог материјала лица која подлијежу обавезном санитарном надзору.

Одјељење за санитарну хемију врши физичко-хемијске анализе воде, намирница и предмета опште употребе.

Одјељење за социјалну медицину са организацијом и економиком у здравству бави се прикупљањем, обрадом и анализом података који се односе на здравствено стање становништва.

Радно вријеме Регионалног центра Фоча је, осим суботом, недјељом и празницима, од 07 до 15 часова.

Пријем и/или узимање узорака за микробиолошку обраду у оквиру санитарних прегледа врши се сваким радним даном од 07 до 14 часова, у Одјељењу за епидемиологију, у Његошевој 15. 

Издавање санитарних књижица, на истој локацији, обавља се сваким радним даном од 12 до 15 часова.

Тел/фаx: 058/210-620
E-mail: rc.foca@phi.rs.ba

 

 Број отварања: 34615
Датум објаве: 18.12.2019.