Регионални центар Фоча


Регионални центар Фоча је организациона јединица Института за јавно здравство Републике Српске. У оквиру Института дјелује од 1994.године. До тада је био самостална институција која је 1983. године иступила из Регионалног медицинског центра Фоча, у оквиру кога је до тада дјеловала.
Регионални центар је смјештен на двије локације и то у Улици Његошева бб и, на другој, у просторијама болничких служби Фоча Клиничког центра Источно Сарајево.

Центар запошљава 11 радника: једног љекара специјалисту микробиологије са паразитологијом, једног инжињера пољопривреде, двије особе са вишом медицинском школом, пет медицинских техничара, једног економског техничара те једнау особу  на пословима НК радника.

У оквиру Центра дјелују одјељења за заједничке послове, епидемиологију, хигијену са здравственом екологијом, социјалну медицину са организацијом и економиком у здравству, санитарну хемију и микробиологију. Сва одјељења постоје од формирања Центра, осим микробиологије која је са радом почела 01.07.2006. године.

Својом дјелатношћу Центар покрива територију регије Фоча која обухвата шест општина: Фоча, Калиновик, Ново Горажде, Вишеград, Рудо и Чајниче.

Послови који су у надлежноси Центра предвиђени су Статутом Института.

Одјељење за епидемиологију врши надзор над заразним болестима.  Проводи  законски обавезну имунизацију и по епидемиолошким индикацијама и дистрибуира вакцине за здравствене установе регије Фоча. Обавља ДДД послове (дератизација, дезинфекција, дезинсекција) као обавезне превентивне мјере и по захтјеву клијената.

Одјељење за хигијену са здравственом екологијом обавља послове узорковања и  израђује стручна мишљења о спроведеним анализима у санитарној хемији и микробиологији.
Одјељење за микробиологију у складу са законским прописима врши микробиолошке прегледе воде, животних намирница и предмета опште употребе, као и испитивање хуманог материјала лица која подлијежу обавезном санитарном надзору.

Одјељење за санитарну хемију врши хемијске анализе воде, животних намирница и предмета опште употребе.

Одјељење за социјалну медицину са организацијом и економиком у здравству бави се прикупљањем, обрадом и анализом података који се односе на здравствено стање становништва и води популационе регистре малигних и шећерне болести.

У оквиру својих могућности Центар учествује у неким од пројеката које проводи Институт.
 Број отварања: 15467
Датум објаве: 18.12.2019.