Упутство за рад предшколских установа у вријеме пандемије


Како би се спријечило или смањило преношење вируса SARS-CoV-2, неопходна је примјена доље наведених мјера како би се дјелатности и привредни субјекти вратили у функцију и били на услузи грађанима.

Прије почетка рада неопходно је извршити чишћење и  дезинфекцију комплетног  простора, површина, играчака, кревета и др.

До даљњег су забрањене све посјете предшколским установама (на примјер позоришне представе и сл).

Вртићи могу да организују активности као што су посјете музејима, позориштима, биоскопима и сл.  уз примјену важећих епидемиолошких мјера за наведене просторе и уз препоруку се да се посјете организују за дјецу једне групе, како би се смањила могућност међусобних контаката већег броја дјеце и избјегло мијешање дјеце различитих групе.


У погледу одржавања студентске праксе у вртићима због континуираног и планираног образовања будућих кадрова из ових области могуће je реализовати практичну наставу (час, методска јединица) уз примјену свих хигијенско-епидемиолошких мјера које важе у вртићима. Могуће је да на часу или методској јединици буде присутан један студент поред васпитача. Наглашавамо да је важно да се води евиденција улазака и боравка лица у установу.

Опширније прочитајте овдје.
Број отварања: 2132
Датум објаве: 10.12.2021.