Упутство о спровођењу мјера за спречавање и сузбијање заразног обољења изазваног вирусом корона ЦОВИД-19 у васпитно – образовним установама, 28. 12. 2021.


  1. Опште препоруке за организацију наставног процеса:

 

1.1. Сви радници школе требају активно бити укључени у спровођење свих мјера, те личним примјером ученицима указивати на значај придржавања прописаних мјера.

1.2. Дежурни наставници воде рачуна о придржавању мјера, о броју ученика и запосленог особља у објекту, школском дворишту, размаку између ученика, указују ученицима на потребу придржавања мјера, кориштењу дезинфекционих средстава и друго.


1.3. Наставни процес је неопходно организовати на начин да се осигура, колико је могуће, примјена физичке дистанце. Неопходно је подстицати физички размак као и појачану личну хигијену и хигијену простора.

 

Детаљније прочитајте овдје.
Број отварања: 2170
Датум објаве: 10.12.2021.