Посебна Одлука о покретању поступка набавке услуга: видео продукција, штампања, дизајна и оглашавања за потребе реализације WHO


Посебна Одлука о покретању поступка набавке услуга: видео продукција, штампања, дизајна и оглашавања за потребе реализације WHO




Број отварања: 560
Датум објаве: 07.12.2021.