Извјештај о надзору надзору над инфлуенцом РС, 52. недјеља


У 52. недјељи 2016/2017. год. домови здравља Републике Српске су пријавили 1.724 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) регистровано 832. Од почетка сезоне, тачније од 40. недјеље претходне године укупно је регистровано 21.872 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) пријављено 8.042.

У болницама у овој седмици пријављен је 1 случај тешке респираторне инфекције (SARI), који су захтијевали хоспитализацију и то из УКЦ Бања Лука, док је од почетка сезоне пријавлјено 8.


Од досад узетих узорака од обољелих од ILI и SARI инфекција у Републици Српској, само 3 случаја обољења сличних грипи (ILI) су била позитивна на вирус инфлуенце A и подтипизација је у току.

Примјећујемо пораст ILI инфекција током периода претходних седмица али и лагани пораст у односу на исти период претходне године. С обзиром да активност вируса грипе на нашем подручју почиње да расте у овом периоду, седмице са најинтензивнијом циркулацијом вируса грипе су сада испред нас.

Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести (ECDC) и Свјетска здравствена организација (СЗО), већина земаља је пријавила пораст интензитета активности грипе у 7 од укупно 43 земље. Досад је од свих позитивних случајева у 99%  изолован A(H3N2).

Свакако, велика предност је што су и ове године A(H1N1)pdm09 као и A(H3N2) садржани у вакцини против грипе, а сојеви који тренутно циркулишу у сјеверној хемисфери по досадашњој генетској карактеризацији управо одговарају сојевима садржаним у вакцини.

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (старачки домови, њега лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим.

Извјештај припремила: мр сц. мед. др Нина Родић Вукмир, специјалиста епидемиолог
Број отварања: 5244
Датум објаве: 12.01.2017.