Информација о преговарачком поступку јавне набавке услуга обнављање лиценци за рачуноводствено-информациони систем


Информација о преговарачком поступку
Број отварања: 3198
Датум објаве: 07.10.2021.