Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуга преузимање, складиштење и коначно збрињавање медицинског, хемијског и фармацеутског отпада за потребе ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске


Одлука о поништењу поступка јавне набавке 
Број отварања: 4413
Датум објаве: 05.10.2021.