У Сарајеву одржан тренинг тренера у области сексуалног и репродуктивног здравља


У Сарајеву је од 19. до 22.09.2021. године одржан тренинг тренера под називом "Минимални пакет услуга у области сексуалног и репродуктивног здравља и родно заснованог насиља у кризним ситуацијама" (MISP ToT). 


Тренинг је организован за докторе медицине специјалисте јавног здравства, психијатрије, гинекологије и акушерства и породичне медицине из здравствених установа у Босни и Херцеговини, а предавачи су били стручњаци из ове области именовани од стране Популационог фонда Уједињених Нација (UNFPA). 

У име Института за јавно здравство Републике Српске, на тренингу су учествовале начелник Службе за социјалну медицину др Дијана Штркић и др сц. мед. Слађана Шиљак, специјалисти социјалне медицине. 

Модули обухваћени овим пакетом су обезбјеђивање здравствених услуга из области сексуалног и репродуктивног здравља у кризним ситуацијама како би се превенирали родно засновано насиље, обољења и нежељени исходи повезани са трудноћом, порођајем и постпорођајним периодом. 

Искуства стечена тренингом, здравствени професионалци моћи ће примијенити у локалним заједницама, а сертификовани тренери, међу којима су и представници Института, обучаваће здравствене раднике у наредном периоду. 




Број отварања: 1453
Датум објаве: 28.09.2021.