Свјетски дан менталног здравља, 10. октобар


„Достојанство у менталном здрављу- психолошка и ментална прва помоћ за све“

Свјетски дан менталног здравља у 2016. години  истиче значај психолошке и менталне прве помоћи, пружајући могућност свима који су заинтересовани за ментално здравље да иступе заједно и учине психолошку и менталну помоћ доступну свима у свијету.

  


Према процјенама Свјетске федерације за ментално здравље, једна од четири одрасле особе ће, прије или касније,  имати потешкоћу са менталним здрављем у неком периоду живота, али мали број њих ће добити помоћ када им је хитно потребна. С друге стране,  већина људи којима је потребна хитна помоћ због поремећаја физичког здравља ту ће помоћ и добити. Стигма, дискриминација и незнање често онемогућавају људе да добију потребну психолошку подршку.

Управо је овогодишња тема Свјетског дана менталног здравља усмјерена на промоцију пружања психолошке помоћи од стране професионалаца који се налазе у помагачкој улози, без обзира да ли је ријеч о здравственом  особљу, учитељима, полицајцима и другим радницима у заједници. Психолошка и ментална прва помоћ је усмјерена на пружање помоћи и подршке особама које испољавају симптоме менталног поремећаја, код којих се погоршава здравствено стање или које се налазе у стању психичке кризе. Прва психолошка помоћ пружа се све док се не створе услови да особа добије одговарајући професионалну помоћ или док се криза у којој се налазе не разријеши.

Основни циљеви прве психолошке и менталне помоћи су:

 1. очувати здравствено стање у ситуацијама када је особа у ризику да јој се нанесе повреда,
 2. пружити помоћ у циљу превенције погоршања менталног поремећаја,
 3. промовисати опоравак и очување менталног здравља,
 4. пружити олакшање особи са потешкоћама у менталном здрављу.

Прву психолошку помоћ најчешће могу пружити  особе које нису здравствени професионалци, те често то  могу бити особе из блиског окружења особе (чланови породице, пријатељи и радне колеге) или други професионалци који дјелују на нивоу локалне заједнице, као што су просвјетни радници, полицијски службеници, особље у центрима за социјални рад или волонтери. Прва психолошка помоћ обухвата препознавање основних симптома менталног обољења и психичке кризе, те пружање иницијалне подршке и упућивање особе ка одговарајућем третману и професионалној помоћи. Такође, прва психолошка помоћ представља пружање хумане, подржавајуће и практичне помоћи људима који су били изложени интензивним стресним ситуацијама (природна катастрофа, саобраћајна несрећа, насиље и сл.) и којима је потребна подршка и помоћ.  Психолошка прва помоћ обухвата:

 • пружање ненаметљиве и практичне подршке,
 • процјену потреба угрожених особа,
 • помагање угроженим особама да задовоље основне животне потребе (храна, вода),
 • слушање људи када имају потребу да изразе своје бриге и осјећања,
 • пружање утјехе угроженим особама,
 • усмјеравање особа да дођу до адекватних информација, професионалних услуга и социјалне подршке,
 • заштиту људи од даљег повређивања.

Свјетска федерација за ментално здравље процјењује да сваких 40 секунди у свијету неко умре услијед суицида. Многи људи који доживе психолошки и емоционални стрес, личну кризу и проблеме везане за ментално здравље могу имати велику корист од прве психолошке помоћи, било да је пружена од стране професионалаца или других чланова заједнице.  Овогодишња тема Свјетског дана менталног здравља поручује да психолошка и ментална прва помоћ обухватају потенцијално спасоносне вјештине које сви треба да посједујемо.

Извори:

World Federation for Mental Health- World Mental Health Day 2016  ‘Dignity in Mental Health-Psychological & Mental Health First Aid for All’, доступно на: http://wfmh.com/index.php/world-mental-health-day

World Health Organization- World Mental Health Day 2016, доступно на: http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/2016/en/

 

Припремила: Јелена Нишкановић, др психологије 

 
Број отварања: 3852
Датум објаве: 05.10.2016.