Посебна Одлука о покретању поступка набавке 80.000 вакцина (160.000 доза) против вируса SARS CoV-2


Посебна Одлука о покретању поступка набавке 80.000 вакцина (160.000 доза) против вируса SARS CoV-2




Број отварања: 3805
Датум објаве: 05.08.2021.