Избор понуђача и поништење поступака


Одлуке о додјели уговора

Одлука о додјели уговора - вакцине и серуми 2016-2018

Одлука о додјели уговора за набавку канцеларијског материјала

Одлука о додјели уговора за набавку лабораторијске опреме за Институт и РЦ Добој

Одлука о додјели уговора за набавку лабораторијске опреме за Институт и Регионалне центре

Одлука о додјели уговора за набавку потрошног материјала за санитарну хемију и ЦЗЗЗ

Одлука о додјели уговора за набавку путничка возила

Одлука о додјели уговора за набавку рачунарске опреме

Одлука о додјели уговора за набавку средства за одржавање хигијене

Одлука о додјели уговора за набавку тонера и кетриџа

Одлука о додјели уговора за набавку услуга осигурања

Одлука о додјели уговора за набавку вакцина и серума

Одлука о измјени одлуке о додјели уговора за набавку рачунарске опреме

 

Одлуке о поништењу поступка набавке

Одлука о поништењу - вакцине и серуми 2016-2018

Одлука о поништењу поновљеног поступка јавне набавке за вакцине и серуме за сезону 2016-2018

Одлука о поништењу поступка јавне набавке лабораторијске опреме

Одлука о поништењу поступка јавне набавке вакцина и серума

Одлука о поништењу поступка јавне набавке за лабораторијску опрему

Одлука о поништењу поступка јавне набавке потрошног материјала
Број отварања: 11202
Датум објаве: 09.09.2016.