Свјетски дан безбједности хране, 7. јуни


Свјетски дан безбједности хране обиљежава се сваке године 7. јуна с циљем усмјеравања пажње на активности у превенцији, откривању и управљању ризицима који се преносе храном, доприносећи на тај начин безбједности хране, здрављу људи, економском просперитету, пољопривреди, приступу тржишту, туризму и одрживом развоју.


Декларацијом о људским правима Уједињених нација 1948. године истакнуто је да је доступност довољне количине здравствено безбједне хране, основно људско право.

Здравствена безбједност хране од интереса је за јавно здравље због микробиолошке контаминације и присутних хемијских ризика у храни, производње генетски модификоване хране, велике понуде егзотичних производа, честих међународних путовања и процеса глобализације који доводе до веће потребе контроле и кординације безбједности хране на међународном нивоу.

Ове године Свјетски дан безбједности хране се одржава под мотом "Безбједна храна данас за здравије сутра"

Ове године посебна пажња је усмјерена на  потребу одрживих производних система који ће дугорочно осигурати здравље људи, планете и пољопривреде. Важно је препознати да су здравље људи, као и животиња али и животна средина међусобно повезане и да било који инцидент у подручју безбједности хране може имати глобални утицај на јавно здравље, трговину и пољопривреду.

Сви морамо имати одређену одговорност, од произвођача до потрошача, како бисмо осигурали да храна коју једемо буде безбједна и да не штети нашем здрављу. Ове проблеме препознао је Програм одрживог развоја УН-а до 2030. године, па је безбједна храна кључна за промоцију здравља потрошача и заустављање глади, два од 17 главних циљева одрживог развоја.

Редовна јавноздравствена контрола штетних материја у храни омогућује рано препознавање ризика из хране, јер њихово присуство у храни и у законски дозвољеним концентрацијама, повећава ризик за оштећење здравља људи, посебно осјетљивих популационих група као што су труднице, дојенчад, мала дјеца, старије особе и имунодефицијентне особе.

Овај међународни дан прилика је за јачање напора за смањење ризика од болести које се преносе храном и осигуравање безбједне хране.

Јавноздравствени надзор указује на могућност смањења ризика од настанка болести преносивих храном узрокованих конзумирањем здравствено небезбједне хране односно смањење нежељених хроничних здравствених ризика као што су алергијске реакције, оштећење појединих органа, настанак малигних болести, имунолошких и других поремећаја.

Више о овој теми прочитајте на:

https://www.paho.org/en/campaigns/world-food-safety-day-2021

 

Припремила: др сц. мед. Весна Петковић,  спец.хигијене-здравствене екологије

 

 
Број отварања: 4082
Датум објаве: 06.06.2021.