Одржан састанак са представницима удружења Рома, 26.5.2021.


Представници Института за јавно здравство Републике Српске одржали су јуче, 25.5.2021. године, радионицу са осам ромских удружења: Удружене жена „Ромкиња“, „Сигуран корак“ и „Отахарин“ из Бијељине, „Романи ћеј“ из Прњавора, Удружење Рома „Приједор“ из Приједора, Ромски информативни центар из Градишке, Савез НВО Рома из Градишке, Удружење жена „Градишка“ из Градишке.


Радионица је одржана у оквиру имплементације Меморандума о разумијевању за имплментацију Акционог плана Босне и Херцеговине за рјешавање проблема Рома у области здравствене заштите у 2020. години" који је Институт потписао са Министарством за људска права и избјеглице БиХ. На радионици је разматрана актуелна COVID-19 ситуација у ромским заједницама у Републици Српској и донесене препоруке за провођење приоритетних активности промоције здравља и превенције фактора ризика за здравље у ромским заједницама у Републици Српској у 2021. години. Као приоритетне активности дјеловања у ромским заједницама ромски представници су идентификовали:

1. Унапређење хигијенских навика у популацији дјеце до седме године старости
2. Едукација родитеља о значају и начину правилне прехране дјеце до седме године старости
3. Промоција здравих животних стилова и рад на јачању имунитета код дјеце старости 7 до 15 година
4. Превенција употребе психоактивних супстанци у популацији младих од 16 до 18 година старости
5. Превенција сексуалног и репродуктивног здравља одрасле популације, са посебним акцентом на жене репродуктивног доба
6. Превенција малигних обољења у популацији одраслих (уз организовање систематских прегледа)
7. Превенција COVID -а и рад на заговарању имунизације против COVID -а у ромским заједницама.
Број отварања: 2863
Датум објаве: 26.05.2021.