Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку погонског горива за 2021. и 2022. годину


Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку погонског горива за 2021. и 2022. годину
Број отварања: 3951
Датум објаве: 12.05.2021.