Увођење стандарда сигурности и квалитета у здравствене установе у приватном власништву у Републици Српској (БиХ)


Истраживање “Увођење стандарда сигурности и квалитета у здравствене установе у приватном власништву у Републици Српској (БиХ)” проводи се у периоду од јула 2015. до децембра 2017. године, уз подршку Алијансе за истраживање здравствене политике и система (Alliance for Health Policy and Systems Research), која дјелује у саставу Свјетске здравствене организације (World Health Organisation) и Института за јавно здравство.


Интервенција проучавана у оквиру истраживања је имплементација прописа (обавезни стандарди сигурности и квалитета) у здравственим установама у приватном власништву у Републици Српској. Проучавањем ове интервенције тежимо да одговоримо на сљедеће истраживачко питање: “Зашто се ниво прихватања обавезних стандарда сигурности и квалитета разликује међу апотекама, стоматолошким амбулантама и специјалистичким амбулантама у приватном власништву у Републици Српској?” Теорија дифузије иновација употребљена је као концептуални оквир на ком је засновано истраживање. Приступ мјешовите методологије кориштен је у креирању предложеног истраживања. Примарни подаци, потребни за тестирање претпоставки, биће сакупљени путем (1) полуструктурисаних интервјуа лицем у лице (трећи квартал 2015. и први квартал 2017. године) и (2) поштанске анкете (трећи квартал 2016. године).

Први Извјештај формиран је након реализације првог круга дубинских интервјуа, као дијела цјелокупног дизајна и имплементације истраживања. Након обезбјеђења контекстуалних информација, потребних за разумијевање позиције и улога здравствених установа у приватном власништву у здравственом систему Републике Српске, дат је резиме кључних налаза за сваку врсту здравствених установа у приватном власништву, заједно са поређењем основних разлика међу њима.

Цјелокупан Извјештај можете преузети овдје:
Линк (СРП)
Линк (ЕНГ)

Центар за здравствени менаџмент Института за јавно здравство Републике Српске је 25.05.2016. презентовао резултате прве фазе истраживања (дубински интервјуи са представницима здравствених установа у приватном власништву) “Увођење стандарда сигурности и квалитета у здравствене установе у приватном власништву у Републици Српској”.

Презентација је проведена је са циљем да кључни актери здравственог система Републике Српске добију темељан увид у ставове установа које су прихватиле сертификационе стандарде, али и оних установа које их до сада нису прихватиле.

Резиме резултата прве фазе истраживања:
Линк (СРП) 
Линк (ЕНГ)

Други Извјештај формиран је након проведеног анкетирања здравствених установа у приватном власништву. Након обезбјеђења контекстуалних информација, потребних за разумијевање позиције и улога здравствених установа у приватном власништву у здравственом систему Републике Српске, дат је резиме кључних налаза за сваку врсту здравствених установа у приватном власништву, заједно са поређењем основних разлика међу њима.

Цјелокупан Извјештај можете преузети овдје:
Линк (СРП)
Линк (ЕНГ)

Резиме резултата друге фазе истраживања:
Линк (СРП)
Линк (ЕНГ)

Извјештај о реализацији трећег круга истраживања (другог круга дубинских интервјуа), као дијела цјелокупног дизајна и имплементације истраживања приказује информације потребне за разумијевање позиције и улога здравствених установа у приватном власништву, као и резиме кључних налаза за сваку врсту здравствених установа у приватном власништву, заједно са поређењем основних разлика међу њима".

Цјелокупан Извјештај можете преузети овдје:
Линк (СРП)
Линк (ЕНГ)
Број отварања: 14575
Датум објаве: 21.03.2017.