Препоруке за извођење музике уживо у угоститељским објектима, 1.3.2021.


Извођачи музике треба да поштују добре хигијенске праксе и већ дефинисане епидемиолошке мјере које важе за угоститељске објекте.

Није дозвољено организовање музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће који имају мање од 50 m2 површине простора који је намијењен гостима објекта.


У угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће који располажу са више од 50 m2 површине простора који је намијењен гостима објекта, извођење музике уживо се може организовати у периоду од 20.00 часова до краја радног времена, искључиво под сљедећим условима и епидемиолошким мјерама:

  • Сваки угоститељски објекат води евиденцију музичара за сваки дан када је музика уживо организована (евиденција обухвата име и презиме и контакт телефон).

 

Ошширеније прочитајте овдје.

 Број отварања: 1359
Датум објаве: 01.03.2021.