Посебна Одлука о покретању поступка јавне набавке брзих тестова на присуство антигена вируса SARS CoV-2


Посебна Одлука о покретању поступка јавне набавке брзих тестова на присуство антигена вируса SARS CoV-2
Број отварања: 3486
Датум објаве: 09.02.2021.