Надзор над инфлуенцом, 15. недјеља


ИЗВЈЕШТАЈ О НАДЗОРУ НАД ИНФЛУЕНЦОМ У 15. НЕДЈЕЉИ 2016. ГОДИНЕ (11.04.-17.04.2016) У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

У 15. недјељи 2016. године домови здравља Републике Српске су пријавили 1.346 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) регистровано 418. Од почетка сезоне, тачније од 40. недјеље претходне године укупно је регистровано 49.079 акутних респираторних инфекција (АRI), док је обољења сличних грипи (ILI) пријављено 15.167.


У болницама Републике Српске у 15. недјељи није пријављен ниједан случај тешке акутне респираторне инфекције (SARI). Од почетка сезоне укупно су регистрована 150 SARI случаја.

Вирусолошки подаци

У прошлој седмици тестирана су 3 узорка на вирусе инфлуенце; 1 је био негативан, а 2 узорка су била позитивна на вирус инфлуенце Б. Од досад укупно узетих узорака од почетка сезоне (127), њих 61% је негативно на вирусе инфлуенце, 34% је позитивно на подтип А/H1pdm09, а за 2 узорака који су позитивни на вирус инфлуенце А, није било могуће одредити подтип. Само 3% узорака су била позитивна на вирус инфлуенце Б, и 1% на вирус инфлуенце А(H3).

Подаци о морталитету

Што се тиче броја пријављених смртних случајева од тешких акутних респираторних инфекција, у 15. недјељи није пријављен ниједан.

У сезони 2015/16 у Републици Српској су преминуле 22 особе са дијагнозом тешке акутне респираторне инфекције од којих је 11 било позитивно на вирус инфлуенце A и то: 10 је позитивно на подтип А/H1pdm09 и 1 позитивна на вирус инфлуенце А, гдје није било могуће одредити подтип. Даље, 3 су била негативна на вирус инфлуенце, док 8 случајева није ни тестирано. Сви су припадали високо ризичним групама за развој компликација грипе и нису били вакцинисани.

 

Примјећујемо да је број пријављених обољелих SARI случајева у посљедњим недјељама на најнижем нивоу, док је број ARI и ILI случајева има опадајући тренд што се и очекује у овом периоду.

Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести (ECDC) и Свјетска здравствена организација (СЗО), већина земаља је пријавила изразито опадајући тренд активности грипе. Од свих узетих узорака, њих 46% је било позитивно на неки од вируса инфлуенце позитивних узорака, од чега је 72% било позитивно на вирус инфлуенце Б, који узрокује мање епидемије затвореног типа (домаћинства, школе итд.) са блажим симптомима. Посматрајући податке за цијелу сезону 2015/16, већина европских земаља је пријавило доминацију вируса A(H1N1)pdm09.

Свакако, велика предност је што су и ове године A(H1N1)pdm09, као и A(H3N2) садржани у вакцини против грипе, а сојеви који тренутно циркулишу у сјеверној хемисфери по досадашњој генетској карактеризацији управо одговарају сојевима садржаним у вакцини.

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (старачки домови, њега лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим.

Извјештај припремила: мр сц. мед. др Нина Родић Вукмир, специјалиста епидемиолог
Број отварања: 4544
Датум објаве: 21.04.2016.