Препоруке за одржавање наставе на високoшколским установама, октобар 2020.


Препоруке за одржавање наставе на високошколским установама у Републици Српској у току пандемије C0VID-19 односе се на извођење наставе (предавања, семинари, консултације, практична настава/вјежбе), провођење испита и завршних испита на свим студијским циклусима.

За превенцију  C0VID-19  инфекције обавезно је  придржавати се препоручених мјера,  с тим да запослени на Универзитетима и високим школама и студенти  требају  бити активно  укључени у провођењe истих, те личним примјером доказивати да су заједница одговорних и савјесних академских грађана и друштва у цјелини.


Поштујмо јавноздравствене мјере и препоруке (физичку дистанцу, прање и дезинфекцију руку, ношење личне заштитне опреме, мјере респираторне хигијене и друго),  јер свако од нас има важну улогу у спречавању појаве и  ширења C0VID-19  инфекције, чувајући своје, а самим тим и здравље цијеле заједнице.  Важно је да знамо, и понашамо се у складу са тим, како је улога сваког од нас незамјењива.

Детаљно прочитајте овдје.
Број отварања: 1087
Датум објаве: 01.10.2020.