Поступак у случају појаве COVID-19 у школама, 1. октобар 2020.


Ово упутство представља генералне смјернице приликом поступања у случају појаве COVID 19 у школама. Сваки случај је потребно детаљно истражити и извршити појединачну процјену ризика. Смјернице су припремљене у складу са тренутном организацијом наставног процеса и превентивним мјерама које се спроводе у школама у Републици Српској, до сада доступним научним подацима у вези са преносом инфекције код дјеце, препорукама међународних организација те досадашњим искуством од почетка наставе у Републици Српској.


 

Детаљно прочитајте овдје.
Број отварања: 3897
Датум објаве: 01.10.2020.