Почиње истраживање међу старијим особама у руралним дијеловима Републике Српске


ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске започео је анкетирање старијих особа у оквиру истраживања „Пружање информација о здравственом осигурању и понашање старијих особа из руралних дијелова Републике Српске приликом тражења информација у вези са здрављем.


Циљ провођења истраживања је утврђивање постојећег стања у вези са пружањем и тражењем информација из области здравственог осигурања и добијање препорука за најбољи начин информисања старијих лица о њиховим правима која проистичу из здравственог осигурања, односно достизање универзалне здравствене покривености старије популације.

Анкетирање се проводи на подручју градова Бања Лука, Добој, Источно Сарајево, Зворник, Фоча и Требиње. Анкетари који проводе истраживање на терену имају потврду ЈЗУ Института за јавно здравство да су овлаштени за спровођење анкетирања и на захтјев су је дужни показати старијим особама која учествују у истраживању.
Број отварања: 4578
Датум објаве: 22.09.2020.