Посебна одлука о покретању поступка набавке - Потрошни материјал за комерцијално тестирање на SARS CoV-2


Посебна одлука о покретању поступка набавке - Потрошни материјал за комерцијално тестирање на SARS CoV-2

 Број отварања: 2858
Датум објаве: 27.07.2020.