Препоруке за прозрачивање установа изван здравственог система током ширења инфекције COVID-19


За сваку епидемију су изузетно важни путеви преноса инфективног агенса. У односу на COVID-19, стандардна претпоставка је да се инфекција има два доминантна пута преноса : путем великих капљица (капљице / честице које се емитују при кихању или кашљању или говору) и преко контакта са површинама,  контакта (рука, рука, површина итд. .). Трећи пут преноса који све више привлачи научну заједницу је фекално-орални пут.


 

Детањније прочитајте овдје.

Ревидирано 27.11.2020.
Број отварања: 5383
Датум објаве: 09.09.2020.