Регионални центри


Институт у свом саставу има и пет регионалних центара.

Под регионалним центром се подразумијева таква организациона јединица Института у којој се обављају сви или поједини послови из оквира дјелатности Института и која се формира за одређено подручје Републике Српске.
 
Регионални центри Института су:
  1. Регионални центар Добој,
  2. Регионални центар Зворник,
  3. Регионални центар Источно Сарајево,
  4. Регионални центар Фоча,
  5. Регионални центар Требиње

ЈЗУ Институт за јавно здравство, као једно правно лице, дјелује на подручју цијеле Републике Српске и има организациону структуру као што је приказано на слици

Сједиште Института налази се у Бањој Луци те, поред функције централе, врши и послове регионалног центра Бања Лука. Нешто више о сваком од регионалних центара Института можете добити на линку који се налази у подменију менија Регионални центри.
Број отварања: 61159
Датум објаве: 26.12.2018.