Посебна одлука о покретању поступка набавке - Потрошни материјал за комерцијално тестирање на SARS CoV-2


Посебна одлука о покретању поступка набавке - Потрошни материјал за комерцијално тестирање на SARS CoV-2
Број отварања: 2754
Датум објаве: 29.05.2020.