Опширније о системима за гријање, вентилацију и климатизацију у контексту COVID-19


Докази/чињенице о преносу у затвореним просторима и улога системa за гријање, вентилацију и климатизацију

Системи за гријање, вентилацију и климатизацију (у даљем тексту ГВК) користе се за обезбјеђивање комфорног окружења (температура и влага) и чистог ваздуха у затвореним просторијама као што су зграде и превозна средства. ГВК системи могу бити конфигурисани на различите начине, у зависности од њихове примјене и функција зграде/возила. Вентилацијски системи обезбјеђују чист ваздух измјеном унутрашњег и спољашњег ваздуха и филтрирањем. Системи за климатизацију могу бити дио интегрисаних ГВК система или самостални, пружајући хлађење/загријавање и одвлаживање. Самостални системи обично рециркулишу ваздух без мијешања са спољашњим ваздухом.


Детаљније прочитајте овдје

 Број отварања: 5382
Датум објаве: 01.07.2020.