Препорука за кориштење климатизације и вентилације у здравственим установама у контексту COVID-19


Системи за гријање, вентилацију и кондиционирање ваздуха (Heating, ventilation, and Air Conditioning - HVAC) су важна ставка здравственој установи и пружању здравствене заштите. Обезбјеђивање адекватних микроклиматских услова и спречавање дисперзије патогена од суштинске је важности за заштиту здравља пацијената, здравствених радника и осталог особља у здравственој установи, за  функционисање осјетљиве опреме и постојаност матријала за рад. Системи HVAC омогућавају стварање микроклиматских услова који могу бити од виталног значаја за неке пацијенте.


Детаљније прочитајте овдје

 Број отварања: 1871
Датум објаве: 01.07.2020.