Свјетски дан сексуалне и репродуктивне свијести - 12. фебруар


Обиљежавање Свјетског дана сексуалног и репродуктивног здравља  начин је да се подигне свјесност о питањима сексуалног и репродуктивног здравља и да се спријече сексуално преносна обољења.


Према резултатима истраживања здравља становништва у Републици Српској проведеног 2011. године, 23,9% жена старијих од 18 година посјетило је гинеколога у години која је претходила истраживању.

Најчешћи разлози посјете гинекологу жена изнад 18 година старости су: контрола здравља (41,7%), трудноћа (32,1%), тегобе (21,1%), стерилитет (1,3%), абортус (1,1%) и контрацепција (0,6%).

У току живота намјеран прекид трудноће имало је 36,5% жена, од тога највећи проценат намјерних прекида трудноће забиљежен је у Бијељини (49,7%), а најмањи у Требињу(3,9%).

Кориштење здравствене заштите приликом сексуалних односа

Више од половине становника (60,7%) старијих од 18 година имало је нерегуларног партнера и користило кондом приликом последњег сексуалног односа са особом која није стални партнер. Млађе особе су у већем проценту користиле кондом у односу на старије особе.

Највећи проценат популације Републике Српске као стални облик контрацепције примјењује прекинут однос (14,5%), затим кондом (5,4%), интраутерину спиралу (4,3%) и неплодне дане (3,8%), док најмањи проценат (1,7%) стално користи остале облике контрацепције (пилуле, дијафрагму, хемијска средства и др.).

У Републици Српској више од једне трећине (35,4%) жена узраста 18-49 година живота који имају сталног партнера користи контрацептивна средства.

Истраживање вишеструких показатеља (MICS) проведено је у Републици Српској крајем 2011. и почетком 2012. године од стране Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.

Према подацима МICS истраживања 99,8% жена познају барем један метод контрацепције. Нема великих разлика о знању жена о контрацептивним методама  по основним карактеристикама (тип насеља, узрасне групе, ниво образовања, индекс имовинског стања).

Жене у генеративном периоду које су тренутно у браку или у заједници користе неки метод контрацепције у 54% случајева. Од тога 37,3%  користи неки од традиционалних метода (32,6% користи метод прекинутог односа), а 16,8% користи било који модерни метод (8% користи спиралу, 6,7% користи мушки кондом).

Више жена у градским подручјима (64,4%) користи било који метод контрацепције од жена у осталим подручјима (49,1%) а учесталост кориштења контрацептивних средстава расте са нивоом образовања.

У области здравствене заштите жена у ванболничким здравственим установама у Републици Српској инфекције узроковане хламидијом, трихомонасом и херпес виралисом су најучесталије сексуално преносиве инфекције. Посматрано у трогодишњем периоду, број дијагностикованих случајева у 2014. години је значајно мањи у односу на претходне двије године, 2012. и 2013. годину (табела 1).

Табела 1. Утврђена обољења и стања у области здравствене заштите жена у ванболничким здравственим установама у Републици Српској, 2012-2014 година

Дијагноза обољења

МКБ 10

Назив обољења

Број случајева

2012

2013

2014

А55-А66

Полне инфекције узроковане хламидијом, трихомонасом, херпес виралисом

105

105

130

А57-А64

Друге инфекције пренете полним путем

645

989

336

А54

Инфекције гонококом

4

3

1

А50-А53

Сифилис

12

9

15

А55

Полне инфекције узроковане хламидијом

35

84

127

ХИВ

Инфекције вирусом хумане имунодефицијенције

8

6

4

АИДС

Синдром стечене имунодефицијенције

1

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У табели 2. су приказани упоредни здравствено статистички подаци за наведену тему а односе се на посјете, прекиде трудноће и породе у здравственим установама Републике Српске у јавном и приватном сектору Републике Српске.

Табела 2. Посјете и прекиди трудноће у Републици Српској у периоду 2012-2014 година

Показатељи у области здравствене заштите жена

Тип посјета

Број случајева у години

2012

2013

2014

Број посјета у гинеколошкој ординацији у пзз*

Укупно

156 535

146 587

119 703

Прве

70 067

71 287

65 925

Број посјета у гинеколошкој ординацији у пзз жена старости од 20-30 година*

Прве посјете за старосну доб

21 011

19 083

19 076

Број прекида трудноће

(jaвни + приватни сектор)

Укупно

2173+27

2176+17

1871+45

Број прекида трудноће

жена <18

(јавни сектор)

Укупно за старосну доб

17

20

14

Број прекида трудноће

жена ≤18

(jaвни + приватни сектор)

Укупно за старосну доб

42

31+1

28

Број порода

(jaвни + приватни сектор)

Укупно

9661+117

9224+123

9035+123

Број порода жена ≤18

(jaвни + приватни сектор)

Укупно за старосну доб

183+1

140+1

116+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- примарна здравствена заштита
Припремила: др Слађана Шиљак, спец. социјалне медицинеБрој отварања: 4698
Датум објаве: 11.02.2016.