Извјештај о надзору над инфлуенцом у 19. недјељи 2020. године (04. - 10.05.2020.) у Републици Српској


1. Епидемиолошки надзор

У 19. недјељи 2020. године, домови здравља Републике Српске су пријавили 222 акутних респираторних инфекција (енглески: acute respiratory infections - ARI), док је обољења сличних грипу (енглески: influenza like illness - ILI) регистровано 11. У болницама у Републици Српској у овој седмици није пријављен ниједан обољели од тешке акутне респираторне инфекције (енглески: severe acute respiratory infections - SARI). Од почетка сезоне укупно је пријављено 109.328 ARI, 21.449 ILI и 550 SARI. Епидемиолошка ситуација показује да се кретање ових група инфекција вратио на почетни сезонски ниво и улазак у међусезонски ниво.


Укупно од почетка сезоне па до сада, највећу инциденцију ILI су имали домови здравља које покрива Регионални центар Источно Сарајево, а најмање Бијељина и Регионални центар Зворник, док је највише SARI од почетка сезоне пријављено у Универзитетском клиничком центру Републике Српске и ОБ Добој.

Највећи број обољелих од ILI је у узрасној групи од пет до 14 година живота, а затим слиједе узрасне групе од 30 до 64 године живота, док је у категорији SARI највише обољелих у узрасним групама од 30 до 64 године живота и од рођења до четири године живота. Полна дистрибуција је углавном уједначена.

2. Тестирање

У 19. недјељи није било тестираних узорака.

Од почетка сезоне од узетих узорака од обољелих од ових група инфекција у Републици Српској, 31,7% узорака је било позитивно на вирусе инфлуенце. Од досад позитивних узорака, 45% је позитивно на инфлуенцу A(H3) и 23% на инфлуенцу B/Victoria, док заступљеност узорака позитивних на вирус инфлуенце A (H1)pdm09 износи 13%.

4. Смртни исходи

У протеклој 19. недјељи, није пријављен ниједан смртни исход SARI. Од почетка сезоне па закључно са 19. недјељом, у Републици Српској пријављено је 10 смртних исхода SARI.

5. Епидемиолошка и вирусолошка ситуација у Европи 2019/2020

Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести и Свјетска здравствена организација, активност вируса инфлуенце је у интензивном опадању широм региона. Од узорака тестираних у овој сезони који су били позитивни на инфлуенцу, а који су прошли и подтипизацију, највише је било позитивних на тип А (74%), од чега је 55% било A(H1N1)pdm09. Од узорака који су били позитивни на инфлуенцу Б (26%), B/Victoria сој је заступљен у 97% узорака.

6. Препоруке становништву

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене, као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (домови за његу старих лица, лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим.

Извјештај припремила: др сц. мед. Нина Родић Вукмир, nачелник Службе за епидемиологију
Број отварања: 4143
Датум објаве: 28.05.2020.